avvisi comunicazioni

La SEGRETERIA

rimarrà chiusa mercoledì 15, mercoledì 22 e mercoledì 29 agosto.

 La SEDE

rimarrà chiusa mercoledì 15 e mercoledì 22 agosto.